Veleprodaja sredstava za higijenu, papirne galanterije, dezinfekcionih sredstava, potrošnog materijala za održavanje higijene

Nataly drogerija je osnovana 1. 12. 2006. Vizijom i ambicioznošću vlasnika, firma ubrzano raste, proširuje svoj portfolio na područje hemije široke potrošnje i papirne galanterije.

Od samog početka, poslovna politika firme jeste obezbeđenje kvaliteta i ispunjenje zahteva kupaca. U tom svetlu, Nataly drogerija uvodi ISO standard kao garanciju obezbeđenja kvaliteta.

Oblast poslovanja Nataly drogerije su sredstva za održavanje higijene, sredstva lične higijene, kozmetika, papirna galanterija i dezinfekciona sredstva. Vizija firme jeste da postane lider na tržištu na polju održavanja higijene, trajno obezbedjenje kvaliteta i proširenje poslovanja.

 

Misija

Naša misija je da svojom ponudom proizvoda i usluga izađemo  u susret sadašnjim i budućim potrebama naših kupaca, konstantno radeći na prepoznavanju i ispunjavanju  njihovih želja i zahteva. Uz stručnost i motivisanost naših radnika nastojimo da pružimo najbolju uslugu  našim potrošačima. Veoma nam je bitno da poslujemo pouzdano i odgovorno, garantujući na taj način održivi razvoj kompanije uz istovremeno stalno nastojanje da budemo najbolji partner našim potrošačima, dobavljačima, institucijama, i svim sadašnjim i potencijalnim saradnicima. O našem odgovornom poslovanju svedoči i  primena standarda ISO 9001, ISO14001 i HACCP.

Vizija

Vizija naše kompanije je da stvorimo svet u kom nema mesta nečistoći i bakterijama, da stvorimo svet čistoće, lepote i zdrave sredine.

Ciljevi kompanije

Vrhunski distributivni lanac, partnerski odnos sa kupcima, orijentacija ka kupcu i budućim tržištima temelj su našeg budućeg razvoja i usavršavanja. Mi želimo dugoročni partnerski odnos sa našim kupcima i sa našim dobavljačima. Ciljevi naše kompanije idu u pravcu sveobuhvatne pozitivne korporativne kulture, koja će se prevashodno ogledati u ispunjenju ekoloških standarda kako sadašnjih tako i budućih, u društvenoj odgovornosti naše kompanije i motivaciji naših zaposlenih. Cilj Nataly drogerije jeste novo znanje, inovacija, ideje koje će biti izvor konkurentske prednosti i razvoja same kompanije.