Politika Kvaliteta

Zahteve svojih kupaca pretačemo u svoje proizvode. Naša politika kvaliteta je partnerski odnos sa našim kupcima, brza i tačna isporuka. Uviđajući značaj kvaliteta, Nataly drogerija sprovodi i implementira standard kvaliteta ISO 9001. ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

Nataly drogerija TR =-= C M _EN
Nataly drogerija TR =-= HACCP_EN

 

Društvena odgovornost

Nataly drogerija se trudi da bude društveno odgovorna kompanija. Brojne su naše donacije raznim javnim ustanovama (vrtićima, gerontološkim centrima, sportskim društvima). Nataly drogerija ima viziju zdravijeg i čistijeg okruženja i u skladu sa tim implementira sistem menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001. Prednosti implementacije sistema zaštite životne sredine ISO 14001 su: smanjenje negativnih učinaka na životnu sredinu, smanjenje rizika od ekoloških katastrofa, povećanje sposobnosti brze i efikasne intervencije i poboljšani ugled i stvaranje poverenja kod zajednice.