Ostala dezinfekciona sredstva

mikro-quat Mikro-quat classic Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju
kitchenpro des Kitchenpro Des Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju
Caterclean Caterclean 50 Dezinfekciono sredstvo za prehrambenu industriju
Saalad wash Salad Wash Tablete za dezinfekciju i pranje salate i povrća
granule 2 Sani-granulat Univerzalno sredstvo za dezinfekciju featured
sani-natura-x Natura X Tečno sredstvo za ručno pranje posuđa i opreme sa balsamom i dezinfekcionim dejstvom