Tarco Tarolit

Kiselo sredstvo za skidanje kamenca
tarolit
Pakovanje:
1l, 5l kanister
Proizvođač:
AUSTROCHEM

Namena

Idealan je za čišćenje podova u prehrambenoj industriji (punionice pića, prerada mesa...)

Upotreba

Sredstvo za skidanje debelih slojeva kamenca, starih naslaga prljavština na podovima, skidanje ostataka betona sa pločica, čišćenja miksera za beton, uklanjanje korozije.